RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列产品马上在线沟通
服务时间:9:30-18:00
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏
欢乐印打印管理软件使用说明(三)
  • 作者:欢乐印
  • 发表时间:2021-04-15 17:07
  • 来源:欢乐印软件官网

 欢乐印打印管理软件使用说明(三)

 

 
无线传输照片,照片自动打印。手机端电子照片自助下载
 
 
自动添加文字和日期信息
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
打印照片数据统计,随时查看每天的收入流水,提供财务报表。